wpafe5455a.png
wp165a09ec.png
wpd2bf9c14.png
wp92df5838.png
wp96b22d7a.png
wpff1a4a29.png
wpfcfb01d4.png

Geniet u ook van de klanken van de prachtige historische orgels in de Prinsenstad en omgeving?  Wilt u van dichtbij met de orgels kennismaken? Wordt dan lid van de Stichting Kerkconcerten Delft.

 

wp92e9ae0d.png
Uw deelname aan de vriendenkring heeft de volgende voordelen:

--> automatisch op de hoogte gehouden worden van alle concerten in de Oude en Nieuwe Kerk
--> gratis programmaboekje met alle concerten jaarlijks toegezonden
--> Gratis deelname aan de jaarlijkse orgel fietstocht
--> gratis concertkaartje en 1 gastenkaart met 50 %  korting.
--> met uw bijdrage steunt u de activiteiten van de stichting en de continuering van de concerten

U kunt zich opgeven door het sturen van een e-mail met uw gegevens of door een bedrag van minimaal € 25,- over te
maken op rekening van de Stichting Kerkconcerten Delft nr. NL71 RABO 038.34.43.172 te Delft. Vermeld in dit laatste geval bij de mededelingen uw naam en adres.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot ons secretariaat: Wielengahof 23, 2625 LJ Delft.
E-mail: secretaris@kerkconcertendelft.nl

De Stichting Kerkconcerten Delft staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder no. 27249247

Uw bijdrage is voor de belasting aftrekbaar met 25 % extra vanwege de culturele status van de stichting

Nieuwsbrief 30.